Behandling af herpes. FORKØLELSESSÅR

Herpes på kønsdelene

Behandling af herpes

Man kan dog kun få helvedesild, hvis man selv har haft skoldkopper. Når der er skorper på blærerne, er der ikke længere nogen smittefare. Ætiologi og epidemiologi af herpes zoster Denne sygdom er normalt syge menneskerder tidligere havde skoldkopper. Jeg kan læse mig til, at man skal vente 1 - 3 uger før man kan blive testet. Bruger du Aciclovir som forebyggende behandling kan denne medicin tages i op til 12 mdr. Læs med nedenfor og bliv klogere på den alternative verden indenfor forebyggelse og behandling af herpes.

Nächster

Herpes genitalis

Behandling af herpes

Når man får helvedesild, er det fordi, virusset aktiveres og vandrer langs nervebanerne til huden. Herpesvirus består af en række proteiner og proteinerne er dannede af en sammenkædning af forskellige aminosyrer. Ud over at dæmpe smerterne, er det selvfølgelig også vigtigt for alle type patienter at holde blærerne og skorperne rene og tørre, så der ikke går infektion i huden. Behandling af herpes på kønsdelene Hvis man skal behandle et herpesudbrud på kønsdelene, kan man med fordel anvende medicin, som hæmmer herpesvirus. De fleste får ikke blivende mén efter et udbrud af helvedesild i øjet, men nogle får dog i form af smerter i panden og omkring øjet og føleforstyrrelser på øjets overflade.

Nächster

Herpes

Behandling af herpes

Man skønner, at hovedparten af den voksne befolkning i Danmark har herpesvirus i kroppen. Helvedesild viser sig som et sviende, brændende og smertende udslæt på afgrænsede dele af kroppen eller i ansigtet. Der findes ingen permanent kur for herpes virus, men der er behandlinger på markedet, som kan hjælpe til at langsommeliggøre den aktive spredning af virussen, hvilket mindsker den periode det tager for sårene at hele. Et udbrud kan derfor reaktiveres, når behandlingen stopper. At kysse en person med aktive symptomer er den mest almindelige måde at pådrage sig denne virus.

Nächster

forkølelsessår (herpes)

Behandling af herpes

Udbruddet af helvedesild kan dog sagtens ske mange år senere, og det vil som oftest være sådan, at man har haft skoldkopper som barn, mens man hyppigst får helvedesild som ældre. Det er ofte forbundet med stor skam at have en kønssygdom, men der er ingen grund til at skamme sig. Gradvis trænger virusen igen ind til nerverødderne via nervebanerne — indtil den igen aktiveres — og forkølelsessåret forsvinder inden for 1-2 uger. Naturen byder på mange muligheder for at hjælpe kroppen på vej, men den moderne medicin tilbyder efterhånden også et utal af muligheder for os, som lider af herpes. Det gennemsnitlige behandlingsforløb er 7 dage, og i hvert tilfælde bestemmes af lægen individuelt for hver patient.

Nächster

Forebyggelse og Behandling af Herpes

Behandling af herpes

Selvom det ikke er alle smittede, der oplever symptomer, er tallet alligevel ufattelig højt sammenholdt med, hvor lidt man hører om virussen. Også her er det vigtigt at starte behandlingen, straks man bliver opmærksom på udbruddet. Disse kan blive fyldt med pus eller blodig væske. Herpes infektion er meget almindelig og ca. Og har du selv herpes, kan du bringe smitten videre.

Nächster

Forebyggelse og Behandling af Herpes

Behandling af herpes

Hvilke forbehold er der ved Aciclovir? Derved beskytter vi ikke blot vores kroppe mod helvedesild, men også et stort udvalg af andre sundhedsmæssige problemer, store og små. Hver fjerde eller hver femte voksne dansker har herpes genitalis, så det må siges at være en meget udbredt kønssygdom. Vi vil i det følgende gennemgå en række af disse produkter — både de naturlige og dem du kan få på apoteket. Der er mange faktorer der gør sig gældende for at Herpes Virus finder vej gennem nervebanerne og ud til hudcellerne. Kondom giver en god beskyttelse.

Nächster

FORKØLELSESSÅR

Behandling af herpes

Hos andre kan der ikke altid påvises en udløsende årsag. Risikoen for helvedesild stiger med alderen, men uanset alder, kan vi alle gøre en daglig indsats for at øge vores immunsystem. De ydre kønsdele er rødlige, hævede og ømme, og man får disse smertefulde blærer, som efterfølgende brister og altså fører til sår. Første gang man bliver smittet med Herpes primærinfektionen kan udbruddet være mere voldsomt end ellers. Akkurat som ved indtagelse af al anden medicin, kan man risikere at opleve bivirkninger ved indtagelse af Aciclovir. Aciclovir virker hæmmende på dannelse af herpesvirus. Når man har haft skoldkopper, ofte som barn, vil skoldkoppevirussen bevæge sig fra huden langs og ind til nervernes rødder, hvor det så at sige vil lægge sig til at hvile i kroppen.

Nächster